CHỨNG CHỈ CÔNG NHẬN

ICA Việt Nam tự hào là Tổ chức chứng nhận đầu tiên được VICAS công nhận đủ năng lực đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2015, Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2015 và Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) theo ISO/TS 22003:2011.

VICAS là một trong các chương trình công nhận của Văn phòng Công nhận Chất lượng (BoA):

  • Tổ chức và hoạt động phù hợp với TCVN ISO/IEC 17015; ISO/TS 22003:2011;
  • Là thành viên của các tổ chức công nhận trong khu vực và quốc tế như: Diễn đàn Công nhận Thế giới – IAF; Tổ chức Công nhận Châu Á Thái Bình Dương – PAC;
  • Là thành viên Thỏa ước Thừa nhận Lẫn nhau của Diễn đàn Công nhận Thế giới – IAF MLA cho lĩnh vực công nhận tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng (QMS), hệ thống quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm (FSMS), sản phẩm (PRO).

Chuẩn mực công nhận:

ICA Việt Nam tự hào là Tổ chức chứng nhận đầu tiên được VICAS công nhận đủ năng lực đánh giá chứng nhận Hệ thống Quản lý chất lượng (QMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2015, Hệ thống Quản lý Môi trường (EMS) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17021:2015 và Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (FSMS) theo ISO/TS 22003:2011.

Lợi ích của công nhận:

  • Tạo lòng tin cho khách hàng và các bên có liên quan về tính khách quan và chất lượng của tổ chức chứng nhận;
  • Thúc đẩy hoạt động thừa nhận lẫn nhau về kết quả chứng nhận giữa các quốc gia;
  • Đảm bảo sự thống nhất trong các hoạt động chứng nhận tại Việt nam và thúc đẩy việc áp dụng các mô hình quản lý tiên tiến.

Chứng chỉ  được VICAS công nhận:
Untitled

Hãy liên hệ với ICA để được cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động chứng nhận, công nhận và thừa nhận.

Mọi thông tin xin liên hệ:
Văn phòng ICA Việt Nam
Tòa nhà Eurowindow - Số 27 Đường Trần Duy Hưng,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Tel.: +84 243 776 0088/ 243 776 0099
Email: ica@icacert.com
GIỚI THIỆU CHUNG

GIỚI THIỆU CHUNG

LÝ DO LỰA CHỌN ICA

LÝ DO LỰA CHỌN ICA